Los Outlook wachtwoordproblemen op

Het gebruik van Microsoft Outlook is gemakkelijk voor iedereen, ongeacht u een beginner of expert in computers bent. U moet echter weten dat het geen volledig probleemloze software is. Ik kan niet over alles wat er met deze e-mail software zou kunnen gebeuren spreken, maar laat ons naar een van de meest voorkomende problemen kijken: wanneer Outlook blijft vragen om een wachtwoord.

Dus, waarom zou Outlook vaak om een wachtwoord kunnen vragen? Hier zijn enkele redenen voor:

 1. In de e-mailinstellingen van Outlook is er een parameter die om een wachtwoord vraagt
 2. De Credential Manager (het Aanmeldingsgegevensbeheer paneel) bewaart een onjuist Outlook-wachtwoord;
 3. Het gebruikte Outlook- profiel is beschadigd;
 4. Er is een probleem met de netwerkconnectiviteit;
 5. Antivirusprogramma's werken niet goed en veroorzaken dit probleem

1. In de e-mailinstellingen van Outlook is er een parameter die om een wachtwoord vraagt.

In het geval dat de User Identification (gebruikers ID) parameters ingeschakeld worden op ON (AAN) in Outlook dat gebruik maakt van een Exchange account, wordt er altijd om verificatiegegevens gevraagd. Als u het probleem van het wachtwoord meteen wil oplossen, overweeg deze parameter dan uit te schakelen. Het is niet echt ingewikkeld, u kan het doen als volgt:

 1. Open Outlook en ga naar het volgende menu: File – Account Settings – Account settings (Bestand - Accountinstellingen - Accountinstellingen);
 2. Zorg ervoor dat u het vereiste Microsoft Exchange- e-mailaccount selecteert en klik op Change (wijzigen);
 3. Zodra het volgende dialoogvenster verschijnt, klikt u op More Settings (Meer instellingen) ;
 4. Ga naar het tabblad Security (Beveiliging) en schakel het vakje Always prompt for logon credentials (Altijd vragen om aanmeldingsgegevens) uit.

2. Herinitialiseren van het in Credential Manager (Aanmeldingsgegevensbeheer) opgeslagen account om het gebruik van een onjuist Outlook-wachtwoord te stoppen

In het geval dat de Credential Manager (het Aanmeldingsgegevensbeheer) een onjuist wachtwoord gebruikt, moet u de instellingen herinitialiseren om het probleem op te lossen. Het proces vereist verschillende eenvoudige stappen. Doe het volgende:

 1. Open het Control Panel (Configuratiescherm) op uw computer en kies de optie Credential Manager (Aanmeldingsgegevensbeheer);
 2. Zoek de vereiste referenties in Outlook, ze moeten Outlook in de naam hebben;
 3. Bekijk de ingestelde referentie sets en gebruik de optie Remove from vault (Verwijderen uit systeem);
 4. Als er andere sets zijn met Outlook in hun naam, herhaalt u de vorige stap.

3. De Outlook- profielschade.

Outlook kan het wachtwoord mogelijk niet meer onthouden vanwege beschadiging van het profiel. Om het probleem op te lossen, verwijder het profiel en maak er een nieuwe in Outlook. Het kan in enkele eenvoudige stappen gedaan worden:

 1. Open het Control Panel (Configuratiescherm), zoek de optie Mail (email) en klik erop;
 2. De volgende optie zal verschijnen: Mail Setup-Outlook (Outlook emailinstellingen);
 3. Kies de Outlook-optie en klik op Add (Toevoegen) om een nieuw profiel toe te voegen;
 4. Voeg een nieuwe profielnaam toe en klik op OK om het maken van het profiel te bevestigen;
 5. Vul de volgende gegevens in: gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord;
 6. Klik op Next (volgende) om door te gaan;
 7. Klik op Finish (Voltooien) om het maken van het profiel te voltooien en naar de laatste stap te gaan;
 8. Kies het nieuwe profiel en selecteer deze optie: Always use this profile (Gebruik altijd dit profiel)
 9. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK .

4. Problemen met de netwerkverbinding.

Gebruikers ondervinden vaak verbindingsproblemen met hun netwerk en dit kan van invloed hebben op Outlook die in dit geval geen verbinding kan maken met de e-mailserver. Wanneer Outlook de verbinding met de e-mailserver verliest, wordt er om inloggegevens gevraagd. Het is relatief eenvoudig te controleren: probeer een groot bestand (2-4 GB) naar de netwerkopslag, waar de e-mailserver is geïnstalleerd, te kopiëren en volg het proces: als het te langzaam is of de upload mislukt, neem dan contact op met de IT verantwoordelijke. Vraag hem om een ander, stabieler netwerk te gebruiken om het probleem op te lossen.

5. Onjuiste werking van antivirussoftware.

De antivirussoftware die op uw computer is geïnstalleerd, kan de werking van Outlook beïnvloeden. Als u geen inzicht hebt in het antivirusprogramma, probeer het dan volledig uit te schakelen en kijk of het probleem is opgelost. Als alternatief kunt u proberen enkele instellingen te wijzigen. Voeg een uitzondering toe voor Outlook, de PST-bestandsopslagmap en alle PST-bestanden die zich op uw computer bevinden.

Als geen van bovengenoemde methodes lijkt te werken, probeer dan een toepassing voor Outlook-wachtwoordherstel. Het is een logische stap wanneer u uw e-mailwachtwoord bent vergeten en u het niet meer kunt terughalen. Recovery Toolbox for Outlook Password kan Outlook-wachtwoorden snel herstellen, ongeacht hun complexiteit. Gebruikers kunnen met enkele muisklikken nieuwe wachtwoorden voor Outlook instellen en hun Outlook-toegang herstellen.

Recovery Toolbox for Outlook Password

Antwoord:

Eerste mogelijkheid om het wachtwoord van een .pst-bestand te resetten:

 1. Open Recovery Toolbox for Outlook Password.
 2. Klik op de knop Open PST file (PST-bestand openen) in de rechter benedenhoek.
 3. Selecteer in het eerste veld een .pst-bestand op de harde schijf.
 4. Klik op de knop Get password (Wachtwoord ophalen). Kort daarna zal u een hersteld wachtwoord zien in het veld Password (Wachtwoord).
 5. Klik op de knop Remove password (Wachtwoord verwijderen).
 6. Sluit onze software.
 7. Open het .pst-bestand in Outlook (er is geen wachtwoord nodig).

Tweede mogelijkheid om een wachtwoord te kraken:

 1. Voer stappen 1 tot 4 uit van de eerste mogelijkheid.
 2. Selecteer een wachtwoord (druk op Ctrl+A) en kopieer het naar het klembord (druk op Ctrl+C).
 3. Sluit Recovery Toolbox for Outlook Password.
 4. Open Microsoft Outlook.
 5. Open het .pst-bestand met wachtwoordbescherming.
 6. Selecteer de Personal Store Folder (Persoonlijke opslagmap) in het linkerdeel.
 7. Klik met de rechtermuisknop.
 8. Selecteer een Data file properties…-item (Eigenschappen gegevensbestand).
 9. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
 10. Klik op de knop Change password (Wachtwoord wijzigen).
 11. Plak het herstelde wachtwoord (druk op Ctrl+V) maar laat het veld voor nieuwe wachtwoorden leeg.
 12. Druk op OK.

Het gekraakte wachtwoord van een PST-bestand lijkt niet op het oude wachtwoord. Recovery Toolbox for Outlook Password heeft een wachtwoord gevonden voor een PST-bestand en toont de 3 eerste tekens die niet voorkwamen in het oorspronkelijke wachtwoord.

Antwoord:

Een wachtwoord voor een PST-bestand lijkt op het oorspronkelijke wachtwoord.

Recovery Toolbox for Outlook Password kan een wachtwoord van een PST-bestand herstellen dat niet gelijk is aan het oorspronkelijke. Het wachtwoord zal echter wel werken. De gebruiker zal het kunnen toepassen om zonder beperking PST-bestanden te openen.

Dergelijke situaties komen voor onder de volgende voorwaarden:

 1. het wachtwoord van de gebruiker bevatte niet-Latijnse tekens
 2. het wachtwoord van de gebruiker was te lang

Zodra Microsoft Outlook een PST-bestand met wachtwoordbescherming geopend heeft, kan de gebruiker het wachtwoord wijzigen in een korter exemplaar dat makkelijker te onthouden is.

Opmerking: dit artikel is niet van toepassing voor wachtwoorden van Microsoft Outlook e-mailaccounts die gevonden werden door Recovery Toolbox for Outlook Password. Herstelde wachtwoorden voor e-mailaccounts moeten precies overeenstemmen met het oorspronkelijke wachtwoord.

Antwoord:

In dat geval moet u een foutcontrole uitvoeren voor de harde schijf (HDD). Het is mogelijk dat bepaalde sectoren en/of blokken met het PST-bestand beschadigd zijn op de schijf.

Hoe voert u een foutcontrole van de harde schijf uit:

 1. Open Windows Explorer
 2. Selecteer de schijf met het PST-bestand
 3. Klik op de rechtermuisknop
 4. Selecteer de optie Eigenschappen (Properties)
 5. Selecteer het tabblad Extra (Tools)
 6. Druk op de knop Controleren (Check now...)
 7. Selecteer de volgende keuzes:
  • Systeemfouten automatisch repareren (Automatically fix system errors)
  • Slechte sectoren zoeken en indien mogelijk herstellen (Scan for and attempt recovery of bad sectors)
 8. Druk op Start
 9. Volg de instructies

Antwoord:

Stap-voor-stap instructies om het wachtwoord te verwijderen van een Outlook PST- of OST-bestand:

 1. Downloaden en installeer Recovery Toolbox for Outlook Password
 2. Voer Recovery Toolbox for Outlook Password uit
 3. Klik op Open PST File (PST-bestand openen) rechts onderaan
 4. Selecteer het *.pst-bestand in het eerste veld
 5. Druk op Remove password (Wachtwoord verwijderen)

Ik heb vandaag een persoonlijk exemplaar van Recovery Toolbox for Outlook Password gekocht en zonder enig probleem geïnstalleerd. Ik had twee .pst-bestanden waarvan het wachtwoord ontbrak. Het ene kon vlot en snel gerecupereerd worden met het nieuwe programma. Het andere echter niet. Er wordt niets weergegeven in het wachtwoordvenster. Het is leeg. Geen foutmelding. Kunt u dit verklaren?

Antwoord:

Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door schade aan het PST-bestand. In zeldzame gevallen raakt het wachtwoordgedeelte van een PST-bestand beschadigd en blijft Outlook naar het wachtwoord vragen zonder het te aanvaarden. U kunt het beschadigde PSbestand herstellen met Recovery Toolbox for Outlook .

Antwoord:

Wanneer u Outlook gebruikt met een Exchange Server e-mailaccount, gebeurt de autorisatie grotendeels met behulp van Windows Domain Controller. Zo wordt het standaard wachtwoord voor Windows en het lokale domein gebruikt voor autorisatie in Windows Domain en andere services, met inbegrip van Microsoft Outlook en Microsoft Exchange Server.

Recovery Toolbox for Outlook Password kraakt geen gebruikerswachtwoorden voor Windows.

Klik op de e-mailaccount van Microsoft Outlook in het midden van het programmavenster

Het wachtwoord en de accountinstellingen zullen worden weergegeven aan de rechterkant

Open pst-bestand

Bewaar instellingen in bestand

Andere producten: